അണു മുതല്‍  ആകാശം വരെ  ലോകനിലവാരമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് അന്തര്‍ദേശീയ ചാനലായ Deutsche Welle (DW) നിര്‍മ്മിച്ച വിജ്ഞാന പരമ്പരകളാണ്. അണുമുതല്‍ ആകാശം വരെ. ശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, പരിസ്ഥിതി തുടങ്ങി സകല വി‍ജ്ഞാന മേഖലകളെയും സ്പര്‍ശിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ലോക സഞ്ചാരമാണ്.  ഈ പരിപാടി ഇംഗ്ലീഷിലും, മലയാളത്തില്‍ മൊഴിമാറ്റം നടത്തിയും വിക്ടേഴ്സ് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു.

കൈറ്റ്

Today's Programmes [ 05/06/2020 ]

04.30 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് First Bell 9th STD
05.30 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ പത്താം ക്ലാസ് First Bell 10th STD
07.00 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ് First Bell Plus Two
09.00 pm മുത്തോട് മുത്ത് Muthodu muthu
09.30 pm ഇ-ക്യൂബ് ഇംഗ്ലീഷ് - (Filler 1
10.00 pm പേള്‍സ് ഓഫ് അവര്‍ കണ്‍ട്രി Pearls of Our country
10.30 pm എന്‍ജോയ് പ്ലസ് ടു N joy Plus two – Maths
11.00 pm ശാസ്ത്ര നാടകം Shasthra Nadakom
11.30 pm എങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ Engane Engane Engane
View More

Download Android Mobile App