ശാസ്ത്രവും പരീക്ഷണവും - ശാസ്ത്രപഠനം പ്രക്രിയാധിഷ്ഠിതമായി  കൃത്യതയോടും സൂക്ഷ്മതയോടും പരീക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങല്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും പരീക്ഷണങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നതിനും ഉപകരണങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകള്‍ വരുത്തുന്നതിനും ധാരാളം അവസരങ്ങള്‍ ശാസ്ത്രപഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിക്കാനുമായി നിര്‍മിച്ച പരമ്പര. ഭൗതികശാസ്ത്രം, രസതന്ത്രം, ജീവശാസ്ത്രം, ഗണിതം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും...

പരിചയപ്പെടാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുകയാണിവിടെ. പാഠപുസ്തകത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം ചുറ്റുപാടുമുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പിന്നിലെ ശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കാനും അത് ചെയ്തു നോക്കാനുമുള്ള പ്രചോദനം നല്‍കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ജനോപകാരപ്രദമായ കണ്ടെത്തലുകളുടെ നാള്‍വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് ശാസ്ത്രത്തെ ജനകീയമാക്കുന്നതോടോപ്പം ശാസ്ത്രവളര്‍ച്ചയ്ക്കായി ജീവിതം തന്നെ ഉഴിഞ്ഞുവച്ച മനുഷ്യ സ്നേഹികളെ പരിചയപ്പെടാന്‍ ഈ പരിപാടി അവസരം ഒരുക്കുന്നു.    വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ തന്നെ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ചില ശാസ്ത്ര കൗതുകങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. .ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ഗണിതം, ബയോളജി എന്നീ വിഷയങ്ങളിലായി ഏകദേശം മുന്നൂറില്‍പരം പരീക്ഷണങ്ങളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

kitevicters

Today's Programmes [ 28/03/2020 ]

06.00 pm ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിലൂടെ India gatiloode (Lokam)
06.30 pm പബ്ലിക് എന്‍ട്രന്‍സ് എക്സാം ലൈവ് പീക്ക്സ് 2020 Public Entrance exam live PEECS2020 – Plus Two
07.30 pm എന്‍ജോയ് പ്ലസ് ടു N joy Plus two - Economics (Nammude kuttikal)
08.00 pm ഇ-ക്യൂബ് ഇംഗ്ലീഷ് -Story board and the Nuance of storytelling – Aruja
08.30 pm പാഠവും കടന്ന് Padavum kadannu – SSLC Maths (Kanapadam)
09.15 pm വിക്ടേഴ്സ് ഫിലിം -സൂരജ്‌ കാ സത്വാന്‍ ഘോഡ Victers Film – Sooraj ka Satwan Khoda
11.00 pm ഗ്രാമി Grammy
11.30 pm വിജ്ഞാനധാര Vijnanadhaara
View More

Download Android Mobile App