ലൈറ്റ് ഹൗസ് ലൈവ് ഫോണ്‍ ഇന്‍ പ്രോഗ്രാം കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, മനഃശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കുള്ള സംശയം ദൂരീകരിക്കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കുന്ന തത്സമയ ഫോണ്‍ ഇന്‍ പരിപാടി എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച്ചയും 02.30 മുതല്‍ 03.30 വരെ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു. വിളിക്കേണ്ട നമ്പര്‍ (Toll Free) 18004259877

Kitevicters

Today's Programmes [ 05/06/2020 ]

03.30 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ എട്ടാം ക്ലാസ് First Bell 8th STD
04.30 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് First Bell 9th STD
05.30 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ പത്താം ക്ലാസ് First Bell 10th STD
07.00 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ പ്ലസ് ടു ക്ലാസ് First Bell Plus Two
09.00 pm മുത്തോട് മുത്ത് Muthodu muthu
09.30 pm ഇ-ക്യൂബ് ഇംഗ്ലീഷ് - (Filler 1
10.00 pm പേള്‍സ് ഓഫ് അവര്‍ കണ്‍ട്രി Pearls of Our country
10.30 pm എന്‍ജോയ് പ്ലസ് ടു N joy Plus two – Maths
11.00 pm ശാസ്ത്ര നാടകം Shasthra Nadakom
11.30 pm എങ്ങനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ Engane Engane Engane
View More

Download Android Mobile App