ശ്രദ്ധാഞ്‍ജലി - മണ്‍മറഞ്ഞ പ്രശസ്തരായ കവികളുടെ കവിതകള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെയും, യുവകവികളെയും കൊണ്ട് ആലപിച്ച് ചിത്രീകരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം  കവികളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാടി. കവിയുടെ കാലം, ജീവിതം, കവിതയുടെ പശ്ചാത്തലം തുടങ്ങിയവ വിശദീകരിക്കുന്നു. കാവ്യാലാപന കലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാകും വിധം കുട്ടികളും, യുവകവികളും ലബ്ദപ്രതിഷ്ഠരായ കവികളുടെ കവിതകള്‍ ആലപിക്കുന്നു.

Kitevicters

Today's Programmes [ 28/03/2020 ]

05.00 pm പെപ് ടോക് Peptalk- Economics
05.30 pm കലോത്സവ നാടകം 2019 Kalolsava Nadakam 2019 (Lokam)
06.00 pm ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിലൂടെ India gatiloode (Lokam)
06.30 pm പബ്ലിക് എന്‍ട്രന്‍സ് എക്സാം ലൈവ് പീക്ക്സ് 2020 Public Entrance exam live PEECS2020 – Plus Two
07.30 pm എന്‍ജോയ് പ്ലസ് ടു N joy Plus two - Economics (Nammude kuttikal)
08.00 pm ഇ-ക്യൂബ് ഇംഗ്ലീഷ് -Story board and the Nuance of storytelling – Aruja
08.30 pm പാഠവും കടന്ന് Padavum kadannu – SSLC Maths (Kanapadam)
09.15 pm വിക്ടേഴ്സ് ഫിലിം -സൂരജ്‌ കാ സത്വാന്‍ ഘോഡ Victers Film – Sooraj ka Satwan Khoda
11.00 pm ഗ്രാമി Grammy
11.30 pm വിജ്ഞാനധാര Vijnanadhaara
View More

Download Android Mobile App