സയന്റിസ്റ്റ്    ലോക പ്രശസ്ത ശാസ്ത്ര‍ജ്ഞരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടി.  വിഖ്യാതരായ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ ജീവചരിത്രത്തില്‍ തുടങ്ങി അവരുടെ ശാസ്ത്രചരിത്രത്തിലൂടെ പുരോഗമിക്കുന്ന പരിപാടി, സമൂഹത്തില്‍ അവരുടെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിന്റെ സ്വാധീനവും വിവരിക്കുന്നു.

Kitevicters

Today's Programmes [ 28/03/2020 ]

05.30 pm കലോത്സവ നാടകം 2019 Kalolsava Nadakam 2019 (Lokam)
06.00 pm ഇന്ത്യാ ഗേറ്റിലൂടെ India gatiloode (Lokam)
06.30 pm പബ്ലിക് എന്‍ട്രന്‍സ് എക്സാം ലൈവ് പീക്ക്സ് 2020 Public Entrance exam live PEECS2020 – Plus Two
07.30 pm എന്‍ജോയ് പ്ലസ് ടു N joy Plus two - Economics (Nammude kuttikal)
08.00 pm ഇ-ക്യൂബ് ഇംഗ്ലീഷ് -Story board and the Nuance of storytelling – Aruja
08.30 pm പാഠവും കടന്ന് Padavum kadannu – SSLC Maths (Kanapadam)
09.15 pm വിക്ടേഴ്സ് ഫിലിം -സൂരജ്‌ കാ സത്വാന്‍ ഘോഡ Victers Film – Sooraj ka Satwan Khoda
11.00 pm ഗ്രാമി Grammy
11.30 pm വിജ്ഞാനധാര Vijnanadhaara
View More

Download Android Mobile App