സയന്‍സ് വീക്ക്  -  ഒരാഴ്ചയില്‍ ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന Scientific, Development, Technology, Environmentവാര്‍ത്തകളെ കുട്ടികളില്‍ എത്തിക്കുന്ന പരിപാടി. NASSA, ISRO തുടങ്ങിയ ശാസ്ത്രസ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നും, ലോകപ്രശസ്ത ശാസ്ത്ര സംഘടനകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളില്‍ നിന്നും കണ്ടന്റ് സ്വീകരിച്ച് സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു.

kitevicters

Today's Programmes [ 23/04/2021 ]

10.30 pm ഫസ്റ്റ് ബെല്‍ പ്ലസ് വണ്‍ First Bell – Plus One – Mathematics
11.00 pm കേരള യാത്ര Kerala Yathra
11.30 pm ബുക്സ് ഓണ്‍ സ്ക്രീന്‍ Book on Screen
View More

Download Android Mobile App