ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ന്

Time Program
12.00 am ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ മീഡിയ Looking at the Media
12.30 am മാഗ്‍നെറ്റിക് ഇഫക്ട് ഓഫ് കറന്റ് Magnetic effects of current
01.00 am ബാലസൂര്യന്‍ Balasooryan
01.30 am ബുക്സ് ഓണ്‍ സ്ക്രീന്‍ Books On Screen
02.00 am സയന്റിസ്റ്റ് Scientist
02.30 am എന്റെ എഴുത്തുകാര്‍ Ente Ezhuthukaar
03.00 am ലായനികള്‍ Layanikal
03.30 am ബാലകവിതകള്‍ Baalakavithakal
04.00 am വിബ്ജിയോര്‍ Vibgyor
04.30 am ദ ഓസ്കാര്‍ The Oscar
05.00 am സയന്‍സ് വീക്ക് Science week
05.30 am വിക്ടേഴ്സ് ഷെല്‍ഫ് VICTERS Shelf
06.00 am സ്വാഗതഗാനം Swagathagaanam
06.05 am വിജ്ഞാനധാര Vijnanadhaara
06.30 am ഗ്രാവിറ്റേഷന്‍ Gravitation
07.00 am എന്‍വയോണ്‍മെന്റല്‍ കെമിസ്ട്രി Environmental Chemistry
07.30 am മധുമഴ Madhu mazha
08.00 am ബാലസൂര്യന്‍ Baalasooryan
09.00 am രാഷ്ട്രങ്ങളെ അറിയാന്‍ Rashtrangale Ariyaan
09.15 am വിക്ടേഴ്സ് ഫിലിം - 27 ഡൗണ്‍ VICTERS Film- 27 Down
11.30 am വിജ്ഞാനധാര Vijnanadhaara
12.00 pm ബാല കവിതകള്‍ Baala kavithakal
12.30 pm ദ ഇൻഡിപെന്‍ഡന്‍സ് The Independence
01.00 pm ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ മീഡിയ Looking at the Media
01.30 pm വിക്ടേഴ് റൂം Victers Room
02.00 pm വിബ്ജിയോര്‍ Vibgyor
02.35 pm നിറക്കൂട്ടം Nirakkoottam
03.00 pm കേരളശ്രീ Kerala Sree
03.30 pm ഫണ്ടമെന്റല്‍ കണ്‍സപ്റ്റ് ഓഫ് ഓര്‍ഗാനിക് റിയാക്ഷന്‍ Fundamental Concept of Organic Reaction
04.00 pm സമരവും ചരിത്രവും Samaravum charithravum
04.30 pm ദ ഇൻഡിപെന്‍ഡന്‍സ് The Independence
05.00 pm ഗ്രാവിറ്റേഷന്‍ Gravitation
05.30 pm ശാസ്ത്രവും പരീക്ഷണവും Shasthravum Pareekshanavum
06.00 pm ഗ്രേറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് Great Teachers
06.30 pm ബാലകവിതകള്‍ Baala kavithakal
07.00 pm മധുമഴ Madhu mazha
07.30 pm രാഷ്ട്രങ്ങളെ അറിയാന്‍ Rashtrangale Ariyaan
08.00 pm ബാലസൂര്യന്‍ Baalasooryan
09.00 pm നിറക്കൂട്ടം Nirakkoottam
09.30 pm വിക്ടേഴ് റൂം Victers Room
10.00 pm ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ മീഡിയ Looking at the Media
10.30 pm വിബ്ജിയോര്‍ Vibgyor
11.00 pm രാഷ്ട്രങ്ങളെ അറിയാന്‍ Rashtrangale Ariyaan
11.30 pm വിജ്ഞാനധാര Vijnanadhaara

Today's Programmes [ 18/08/2019 ]

06.30 am ഗ്രാവിറ്റേഷന്‍ Gravitation
07.00 am എന്‍വയോണ്‍മെന്റല്‍ കെമിസ്ട്രി Environmental Chemistry
07.30 am മധുമഴ Madhu mazha
08.00 am ബാലസൂര്യന്‍ Baalasooryan
09.00 am രാഷ്ട്രങ്ങളെ അറിയാന്‍ Rashtrangale Ariyaan
09.15 am വിക്ടേഴ്സ് ഫിലിം - 27 ഡൗണ്‍ VICTERS Film- 27 Down
11.30 am വിജ്ഞാനധാര Vijnanadhaara
12.00 pm ബാല കവിതകള്‍ Baala kavithakal
12.30 pm ദ ഇൻഡിപെന്‍ഡന്‍സ് The Independence
01.00 pm ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ മീഡിയ Looking at the Media
View More

Download Android Mobile App